16. november 2021

Fokus på kunden

Liv Jorunn Hallerud, Senior Advisor at Kobler
Liv Jorunn Hallerud