Grafisk fremstilling av kommunikasjon med lyspære og tegninger

“Vi erfarer at kampanjer som distribueres gjennom Kobler, gjennomgående leverer bemerkelsesverdige gode resultater. Kobler-kampanjene utmerker seg når vi ser på viewability og video view through. Dette bekrefter viktigheten og effekten av riktig kontekstuell annonsering der publikum opplever reklamen som relevant og troverdig.”

Torjus Green-Skolte
Salgssjef og Partner i Adserve
Dette får du som publisist
Kostnadseffektiv integrasjon
Vår integrasjon er satt opp på en mest mulig kostnadseffektiv måte for publisisten.
Business case
Basert på trafikktall.
Onboarding
Vi blir enige om dealer og minstepris. Resten av oppsettet gjøres av vårt Publisist-team.
Leveranse
Vårt Publisher-team overvåker at Kobler får den trafikken vi skal ha og at vi byr på den.
Teknisk support
Vårt Publisher-team er klare til å hjelpe dersom det er utfordringer du ikke klarer å løse på vanlig måte.
Bekymringsløs integrasjon
Når vi får tilgang til varelageret tar det kun få minutter til alt er tilgjengelig for kontekstuell annonsering.
Ingen forstyrrelser
All indeksering av redaksjonelt innhold skjer kontinuerlig, helt uten forstyrrelser på server
Kostnadseffektiv
Integrasjonen skjer på den mest kostnadseffektive måten slik at publisisten får mest mulig for sitt varelager.
Full dekning på nasjonale og lokale medier
Vi dekker alle mediehus i hele Norge, det betyr at 100% av inntektene går til norske medier.
Karim Nye Kobler
Karim Ghouas