Kobler 2022

“Jeg er overbevist om, at privatlivets fred er en grunnleggende menneskerettighet, som vi hverken må eller kan ignorere. Derfor grunnla jeg Kobler.”

Erik Bugge
CEO Kobler