6. april 2021

Over halvparten av nettbrukerne er nå usynlige

Av Erik Bugge,
CEO i Kobler

“Om annonsører skal nå hele målgruppen sin fremover, må de lære seg å bruke målretting som ikke er avhengig av at brukerne identifiseres”

Tomas Borgen Helland Torgersen
CCO
Tomas2 Nye Kobler
Tomas Borgen Helland Torgersen
Kjell Ove Nye Kobler
Kjell Ove Flemmen

Jeg samtykker med dette at Kobler kan bruke mitt navn og e-postadresse til å sende meg informasjon og nyheter om kontekstuell markedsføring.