6. april 2021

Over halvparten av nettbrukerne er nå usynlige

Av Erik Bugge,
CEO i Kobler

“Om annonsører skal nå hele målgruppen sin fremover, må de lære seg å bruke målretting som ikke er avhengig av at brukerne identifiseres”

Tomas Borgen Helland Torgersen
CCO