Innsamling av data
Innsamlet data er begrenset til informasjon om redaksjonelt innhold, og trafikk knyttet til annonsen. Vi samler på ingen måte inn persondata, eller lager målrettet kommunikasjonen basert på brukerprofiler. Markedsførte budskap er koblet til innhold som mediehusene publiserer.
Bruk av data
Som skybasert tjenesteleverandør, bruker vi data til å kartlegge og forstå brukerens opplevelse av nettsiden vår. Disse dataene brukes til å forbedre tjenesten, gi best mulig service og support, og oppdage eventuelle sikkerhetshull. Identifiserbare brukerdata blir ikke delt med kommersielle aktører utenfor Kobler med mindre det er påkrevd ved lov. Ikke identifiserbare brukerdata kan bli brukt i markedsførings øyemed.
Når du kontakter oss
Når du sender oss e-post eller bruker kontaktskjemaet vi har lagt ut på web og mobil, blir informasjonen du sender lagret for å kunne tilby optimal service til kunder og besøkende. Vi benytter Zendesk som support, og dataene blir lagret på servere hos dem.
Når du bruker vår selvbetjente plattform
Brukerdata blir samlet inn når du bruker vår selvbetjente plattform i den hensikt å forbedre tjenesten, og å lage et best mulig produkt. Personvernet er regulert i kontraktene vi inngår med kunde, samt at du må akseptere vilkår og betingelser for personvern når du oppretter en konto hos oss. Den viktigste informasjonen finner du i vår selvbetjente plattform (krever innlogging).
Datainnsamling
Når du navigerer på nettsiden vår, samler vi inn, prosesserer og beskytter data i form av informasjonskapsler (se retningslinjer for bruk av infokapsler). Når du beveger deg på Koblers domene, godtar du våre retningslinjer knyttet til informasjonskapsler.
Når du mottar nyhetsbrev
Har du gitt beskjed om at du ønsker å motta nyhetsbrev, blir kontaktinformasjonen din brukt til å holde oppdaterte mottakerlister, og til å faktisk sende deg brevet. Du kan velge å avslutte abonnementet når du vil. Vi tar vare på kontaktinformasjonen for å sikre at du er registrert som avmeldt, og unngå at vi sender deg noe uoppfordret.
Kobler på nett
Kobler leverer informasjon om kontekstuell kommunikasjon og er tjenesteleverandør for annonsører på websiden kobler.no og via vår selvbetjente plattform app.kobler.no. Informasjon om Koblers personverns-politikk finner du i oppdatert versjon både på web og i vår selvbetjente plattform, om ikke annet er opplyst. Når du beveger deg på Koblers domene, godtar du våre retningslinjer knyttet til personvern.
Teknologien som behandler og samler data
Innsamlede data bli lagret og behandlet i Koblers interne systemer, og i skyløsninger hos klarerte tredjeparter. De klarerte tredjepartene er Fathom og Mouseflow for analyser, Zendesk for support og Sendgrid for nyhetsbrev. Dataene internt hos oss er lagret i datasystemer i EU. Dataene i skyløsningene er lagret i EU eller USA.