“Høyre har brukt kontekstuell plassering via Kobler ved flere anledninger, og dette har sikret oss høy grad av relevante visninger i riktige miljøer. Kobler har vært veldig behjelpelig med oppsett av annonser og sparring på ideer.”

Christian A. Schjelderup
Digital rådgiver i Høyres Stortingsgruppe
Kjell Ove Flemmen 2021
Kjell Ove Flemmen