“Nettrafikken til våre sider om IT-sikkerhet og datakriminalitet økte med 980% fra den ene dagen til den andre. Hovedandelen av den økte trafikken kom fra den kontekstuelle annonseringen. Vi så også at lesetiden økte betraktelig med 445%.”

Mona Hørtun
Markedssjef i If
Test Nye Kobler
Josefine Aamodt
Zryan Ansatte Nye Kobler
Zryan Amin