2. august 2022

GDPR - 4 år, hva nå?

Av Birgitte Barkenæs,
Content and Communication Manager

“Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.”

Kongeriket Norges Grunnlov § 102
Liv Jorunn Hallerud, Senior Advisor at Kobler
Liv Jorunn Hallerud
Ansatte portrett Josefine
Josefine Nordstrand Aamodt