Privacy first!

Vil personvernet få digital markedsføring tilbake på rett spor?

Gratis frokostseminar

Tid: 29. januar 2020 kl 08:30-10:30
Sted: Epicenter Oslo, Edvards Storms gate 2
Påmelding:
seminar@kobler.no

Gratis frokostseminar om Forbrukerrådets rapport

Forbrukerrådet har undersøkt det norske annonsebørsmarkedet, og konkluderer med at det deles og selges ulovlig innsamlet persondata. Forbrukerrådet mener bransjen er helt ute av kontroll. Rapporten «Out of control» dokumenterer at data samles inn uten gyldig samtykke og deles med hundrevis av aktører i markedet. Hva blir konsekvensen av Forbrukerrådets rapport?

Bransjeorganisasjonen INMA mener fortsatt at selvregulering skal sikre at bransjeaktørene i fremtiden overholder regelverket. Flere politikere sier at selvreguleringen har feilet og tar til orde for et forbud mot spredning av persondata i annonseindustrien. Vil det bli utfallet av den juridiske prosessen?

Hvordan skal man som annonsør, byrå eller publisist være sikker på at man ikke bryter loven? Og hvor farlig er det egentlig at denne type data deles?

Kobler inviterer til et frokostseminar der du:

  • blir bedre kjent med innholdet i rapporten,
  • får en forståelse for hva rapporten og annen utvikling i annonseindustrien betyr for digital markedsføring og
  • får en debatt om veien videre slik Forbrukerrådet, politikere, bransjeorganisasjoner og -aktører ser det.

Påmelding til seminar@kobler.no

Program

08:30 – 09:00: Frokost for morgenfugler og syvsovere

09:00 – 09:20: Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet
Forbrukerrådet forteller om sin undersøkelse av annonseindustrien og persondataene de mener hentes ut ulovlig og deles med hudrevis av teknologiselskaper.

09:20 – 09:40: Erik Bugge, daglig leder i Kobler
Programmatiske annonsehandel (RTB) er massiv overvåking av individer satt i system. Kobler forklarer hvorfor nye rammeverk for samtykke ikke løser noe som helst, hvorfor tredjepartsdata vil/må forsvinne og hvilke levedyktige alternativer som finnes.

09:40 – 10:00: Marius Huseby Gulbrandsen, ansvarlig for målgruppedata i Orkla
Mange annonsører lar leverandørene sine holde i rattet når digitale annonsekjøp gjøres, selv om annonsøren til syvende og sist sitter med den juridiske risikoen. Orkla har lenge jobbet aktivt for å få orden på persondataene de benytter ved markedsføring av sine 200 merkevarer. Marius gir oss innblikk i dette arbeidet og erfaringer Orkla har gjort seg.

10:00 – 10:30: Paneldebatt – er det egentlig så farlig?

Ordstyrer: Bjarte Humborstad – Oslo Technology Consulting (OTC)

Paneldeltakere:

Påmelding til seminar@kobler.no