19. september 2021

Du høster som du sår

Av Maren Merakerås,
Digital medierådgiver i Metrobranding
Liv Jorunn Hallerud, Senior Advisor at Kobler
Liv Jorunn Hallerud