10. juni 2022

Content is key i digital markedsføring

Av Birgitte Barkenæs,
Content and Communication Manager

“Vi anbefaler Kobler til våre kunder, nettopp fordi de skal være sikre på at de er helt trygge, uten at det går på bekostning av kvaliteten.”

Espen Skogheim Haugen
Rådgiver i Iteo
Liv Jorunn Hallerud, Senior Advisor at Kobler
Liv Jorunn Hallerud