14. januar 2020

Ulovlig persondata til målrettet reklame

Av Tomas Borgen Helland Torgersen,
Kommersiell direktør i Kobler
Kjell Ove Flemmen 2021
Kjell Ove Flemmen