4. november 2019

K-merking av annonser

Av Tomas Borgen Helland Torgersen,
Kommersiell direktør i Kobler