4. november 2019

K-merking av annonser

Av Tomas Borgen Helland Torgersen,
Kommersiell direktør i Kobler
Tomas2 Nye Kobler
Tomas Borgen Helland Torgersen
Eirik Nye Kobler
Eirik De Ferry Smith