Unngå at din annonsering blir en del av problemet

Nettannonsering kan bli et samfunnsproblem
Kobler og Annonsørforeningen har gjennomført en omfattende undersøkelse om nordmenns forhold til annonsører på nett. Den viser en utvikling som er langt mer alvorlig enn det bransjen har vært klar over. Dagens nettannonsering er på vei til å bli et samfunnsproblem.

Resultatene fra undersøkelsen
Tallene viser at kun 2 av 10 er positive til reklame på internett. I tillegg stuper oppmerksomheten om reklamen, og 6 av 10 synes reklame på nettet er direkte plagsomt. Det lover ikke godt for digital markedsføring fremover, da særlig unge er negative. Over halvparten av alle nordmenn føler seg forfulgt eller overvåket av annonsører på nett. Dette skaper neppe positive assosiasjoner til merkevaren, og kan bidra til å redusere avkastningen på kampanjen.

Unngå overeksponering
Et stort problem ved dagens annonsering er den høye eksponeringsfrekvensen. Hvis ikke du har et helt unikt produkt som hele verden venter på, er det lurt å ha som utgangspunkt at folk egentlig ikke er så interesserte. Og at de kan la seg provosere dersom du viser dem en annonse utallige mange ganger.

Kan man unngå irritasjon av reklame?

  • Sørg for at budskapet er relevant og har verdi for brukeren.
  • Unngå overeksponering.
  • Ikke tving budskapet ditt på brukeren, respekter deres personvern før noen tvinger deg til å gjøre det.

Kontekstuell annonsering løser ikke alt – men mye
Kontekstuell annonsering er et voksende alternativ for økt effekt av digitale kampanjer. Kobler gir tilgang til redaksjonelt innhold som er relevant for deg. Du kan være synlig hver gang avisene skriver om noe du ønsker å bli assosiert med. Når avisene skriver om skiteknikk eller testing av nye ski, kan det for eksempel være lurt å markedsføre smøring. Da spiller det vel ingen rolle hvordan målgruppen er definert?

Enkelte ganger, og oftere enn vi tror, kan mottakeren din like gjerne være en kvinne på sytti som en gutt på sytten. Kobler setter ingen i bås.

Kobler krever ingen personlige data eller cookies for å fungere, noe som er en stor fordel etter at GDPR trådte i kraft. Med en stadig større andel av nettlesere som nå automatisk blokkerer tredjeparts cookies, betyr det at kontekstuell annonsering er den eneste effektive målrettingen for å nå disse brukerne. I Norge gjelder det halvparten av alle mobile nettlesere.

For å lære mer om kontekstuell annonsering og alternativene i Norge, anbefaler vi Markedsføringspoddens episode om temaet.

Eksempel på god kontekstuell annonsering
Lydboktjenesten Fabel bruker Kobler for å gi leseren et relevant og verdifullt tilbud, som kun eksponeres når brukeren selv oppsøker artikler Fabel ønsker å være tilstede på, slik som her på VG: