Effekten av brand suitability

Argumentet for adferdsstyrt annonsering er at man treffer målgruppen til enhver tid, helt uavhengig av hva slags artikkel personen leser når annonsen vises. Med kontekstuell annonsering i Kobler samles ikke inn persondata, her vises annonser utelukkende basert på innholdet i artikkelen der annonsen vises. 


Men hva fungerer egentlig best? Kan konteksten virkelig øke effekten av annonsen?
Blir annonsen mer troverdig og bedre sett med såkalt brand suitability?

Svaret er et rungene JA!

Kobler har i samarbeid med YouGov og ANFO gjennomført en stor studie der vi har målt effekten av kontekstuell annonsering sammenlignet med adferdsstyrt annonsering. Etter at over 4000 nordmenn og 45 ulike kampanjer er testet, levner det liten tvil. Annonsøren bli bedre sett og får mer effekt av hver eneste eksponering som blir vist i kontekst. 

Tallenes klare tale

  • Etter kun EN eksponering (frekvens 1) øker andelen som uhjulpet identifiserer rett annonsør med 17%.
  • 24% fler opplever annonsen troverdig når den ligger i rett kontekst.
  • 25% fler vil oppsøke mer informasjon eller besøke butikk.
  • 21% blir mer positive til annonsører når man er eksponert for annonsen i rett kontekst.

Ingen tvil om at konteksten hever effekten av annonsen. Ikke bare ved å treffe riktig målgruppe, men også treffe målgruppen til rett tid, med rett fokus i rett kontekst. 

Ønsker du å vite mer om funnene i studien eller få mer kunnskap om Kobler, ta kontakt med en av våre dyktige kollegaer.