ANFO og Kobler har gjennomført en omfattende undersøkelse om nordmenns forhold til annonsører på nett. Resultatene viser at tilliten til annonsørene er mer tynnslitt enn noen gang, og at nettannonsering i dagens form er på vei til å bli et samfunnsproblem. ANFO og Kobler presenterer resultatene fra undersøkelsen og hva dette betyr for norske annonsører.
Forbrukerrådet vil deretter snakke om hvordan forbrukere blir manipulert til omfattende deling av personopplysninger for å muliggjøre målrettet markedsføring, og hvordan dette kan gå ut over tillit til annonsørene.

  • Hvordan bør norske annonsører forholde seg til skepsisen i folket?
  • Hvor ille kan det gå, dersom dagens annonseringsmodeller ikke endres?
  • Hvilke alternativer finnes til dagens annonseringsløsninger på nett?

Innlegg fra:

ANFO_Frykten for nettanonnsoeren_2019-05-02

Kobler_ Frykten for nettannonsoeren_ANFO v2

Forbrukeraadet_2019-05-02_ANFO v2